Ungerådets fremtid.

Ungerådet blev opstartet af Helhedsplanen, DUF og Køge Kommune i efteråret 2014, og har derfor nu 2 år på bagen.
Undervejs har vi haft mange gode arrangementer, hyggelige møder og sjove oplevelser, med deltagelse af mange unge. Men det er svært at fastholde de unge som har været med. Og til mange møder er der ingen eller kun 1 deltager, og det er for tyndt.
Det kan skyldes at Ungerådet ikke har været gode nok til at profilere sig blandt unge i kommunen.
Måske skyldes den lave deltagelse, at der faktisk er mange demokratiske platforme som unge kan være en del af i Køge Kommune. Måske er der ikke rigtigt behov for et Ungeråd i Køge.
Uanset om forklaringen ar det ene eller andet, så betyder Helhedsplanens farvel at det er tid til at tage Ungerådets berettigelse op til overvejelse.
Skal vi beslutte at nedlægge os selv?
Vi går i tænkeboks og forsøger at finde nye muligheder for fremtiden. John orienterer kommunen om udviklingen. Og så er det det eneste punkt på ungerådsmødet d. 6/12.

Vi mødes på Søndre Alle, nr. 6, 4600 Køge. I SSP Huset. kl. 16.00.


Se referat af sidste møde


Ungerådets retningslinier.

Gennem flere møder har vi arbejdet på at skabe et kommissorium/retningslinier for Ungerådet i Køge.
det har været en hård proces, men nu er vi der endelig.
I kommisoriet står bl.a.:

Vision.IMG_0117
UiK er et fællesskab for alle unge i Køge på tværs af køn, kultur og nationalitet.
Her skal det være et frirum hvor alle deltagende kan hygge, have det sjovt og mødes i uformelle rammer.

Gennem egne eller andres arrangementer, skal UiK skabe mulighed for, at den enkelte unge kan få større forståelse for andre unge.

Og samtidig skal UIK fungere som talerør for, og repræsentere alle unge, f.eks. i dialog med kommunen.

Læs hele kommissoriet

Comments are closed.