Ungerådets fremtid.

Ungerådet i Køge er under ombygning.
Det har været svært at rekruttere nye medlemmer, og få unge til at deltage i de månedlige møder.
Derfor er ungerådsmøderne indstillet foreløbigt.
Køge kommune arbejder med nye ideer til næste skridt.

Du kan stadig søge om støtte til et arrangement ved at kontakte:

John Khan
Klubkoordinator

Skoleafdelingen
Børne- og Uddannelsesforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf  +45 29 17 95 08
Mobil  +45 29 17 95 08

john.khan@koege.dk

www.koege.dk


Ungerådets retningslinier.

Gennem flere møder har vi arbejdet på at skabe et kommissorium/retningslinier for Ungerådet i Køge.
det har været en hård proces, men nu er vi der endelig.
I kommisoriet står bl.a.:

Vision.IMG_0117
UiK er et fællesskab for alle unge i Køge på tværs af køn, kultur og nationalitet.
Her skal det være et frirum hvor alle deltagende kan hygge, have det sjovt og mødes i uformelle rammer.

Gennem egne eller andres arrangementer, skal UiK skabe mulighed for, at den enkelte unge kan få større forståelse for andre unge.

Og samtidig skal UIK fungere som talerør for, og repræsentere alle unge, f.eks. i dialog med kommunen.

Læs hele kommissoriet

Comments are closed.